GÜLMİSAL GÜRSOY
SEYRAN HİKÂYELERİ
SERİ NO:1
KAYA BASTI
TİYATRO ESERİ
TÜR: DRAMEDİ

YENİ KİTAP

KAYA BASTI

 

KAYA BASTI...
Kitapçılarda ve İnternet Ortamında Satışta...

Tasavvuf kültüründen nice iz,
saz ile söylendi, söz ile söylendi.
Şimdi artık öğretisinden izler
tiyatro eserleri hâlinde söze düştü.

Köy yoluna düşen büyük bir kayadan kurtulabilmek için köylülerin verdiği mücadeleyi anlatan “Kaya Bastı”, sözüm ona inanç ve korkular yüzünden bunun aslında hiç de kolay olamayacağını ortaya koyar ve düşündürür.  Üstelik bu hikâye geçmişte değil günümüzde geçer. İki gencin sevdasını da anlatır ama aşk acaba değil dağı, yola düşmüş bir kayayı bile artık nasıl olur da yıkar, kaldırır?

“Kaya Bastı!” güzel yurdumun güzel insanlarının hikâyesi…
“Kaya Bastı!” topraklarımın kültür hazinesinin binbir edayla salınışının hikâyesi...
“Kaya Bastı!” hazinenin üzerindeki tozu, dumanı sıyırabilmenin hikâyesi…

Bilgiyle, ilgiyle, sevgiyle, hoşgörüyle, olandaki hayrı görmekle zırhlandıkça ümit belki de alınan her nefeste belki de âşığın o sıcacık kalbinde de…

Gülümse hayat, gülümse…

 

 

SEYRAN

(Ken’an Rifâî Dîvânı’ndan Seçmelerle Baş Başa)

3. BASKI Kitapçılarda ve İnternet Ortamında Satışta...

İlginize teşekkürler. 

 


SEYRAN ADLI ESERİN KONUSU:

Hayatta bir an yok ki tasavvufi bir güzellik içermesin. .
Hayatta bir an yok ki Ken'an Rifai Şiirleri yol göstermesin.
Bir aşk deryasıdır bu hayat
Şayet görmesini bilirsek.
Bir sevda hikayesidir yaşanan
Şayet Sığlıklardan öteye yol vardır diyebilirsek.
Bak! Ne de hoştur devranın cümbüşü, değil mi?
Lakin biz öze seyran edebilirsek,
Biz öze seyran ne kadar edebilmişsek…

Yoksa siz böyle düşünmüyor musunuz? Hadi gelin bu kitabı okuyalım, hem hazinemiz olan tasavvuf kültürüyle buluşalım hem de yukarıdaki bu sözler ne anlatır, kitabımızın sayfalarında bunu keşfe dalalım.

Bu eser mutasavvıf, şair, eğitimci, bestekâr Sayın Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un şiirlerinden bir grubun tasavvufî incelenişini konu edinmiştir. 
Çağımıza yakın bir dönemde yaşamış olan Ken’an Rifâî Hazretleri’nin tasavvuf anlayışı şiirler vesilesiyle gözler önüne serilirken ilgili kültürün, bireysel yolculuğa daveti içerdiği burada dayanaklarıyla anlatılmaktadır. Oysa genel algı neticesi pek çoğumuzun da bildiği gibi tasavvuf yıllarca teşkilatlanmışlıkla birlikte anılmış, çoğu kez de bu teşkilatlanmışlığın bir yansıması olarak kitlesel hareket diye yorumlanmış, kitlelerin, teşkilatların -adı her ne olursa olsun- zafiyetiyle ve yozlaşmasıyla da öğretisi olan bir kültür hazinesi tarihin derinliklerine çekilmeye yönelmiştir. Ancak hepimizin yine gayet iyi bildiği hakikat şudur ki; samimi bir Allah muhabbeti teşkilatlar, kitlesel hareketler vb. ile sınırlandırılarak düşünülemez. Tarihin derinliklerinden kendi ellerinizle tasavvuf hazinesini çıkardığınız zaman zaten konunun kitlesellik ya da teşkilat saplantısı değil, dostun dostluğu sayesinde iman noktasından hareketle kişisel gelişim olduğunu görürsünüz.
Tıpkı bu eseri incelediğinizde göreceğiniz, görebileceğiniz gibi…  "

YAZAR Gülmisal Gürsoy HAKKINDA BİLGİ:

 Araştırmacı Yazar Gülmisal Gürsoy

17.09.1969 tarihinde İstanbul’da doğdu. Hazır giyim ve işletme eğitimleri aldı. Tasavvuf kültürüne özel ilgi duyuyordu ve Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un torunlarından olması sebebiyle de tasavvuf kültürüyle iç içe yetişti. Yıllar içerisinde pek çok tasavvuf sevdalısıyla yolu kesişmişti. Bunların kimi akademisyen kimi dervişliğinin bile farkında olmayan Hak sevdalıları kimi ise dervişlik nedir diye ısrarla düşün diyen.  Bu seyir, onun hayatı bir tasavvuf deryası gözüyle görmesine ve oluşumlardan öte hayatı bütünüyle kucaklamasına sebep oluyordu.  Ve an geldi artık o, eserler vermeye başlamıştı anlaşılan o ki yaşadığı sürece de verecekti.
Sitemizde de haklarında geniş bilgiler bulunan  eserlerinin listesini bulabilirsiniz.

YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI:
SEYRAN ( Ken'an Rifâî Divânı'ndan Seçmelerle Baş Başa) 2023

KAYA BASTI - Tiyatro Oyunu 2023

ZERREDEKİ OKYANUS (Ken’an Rifâî ile “Kendinden Kendine Yolculuk”) 2003, 2015
DÖRT DUVAR SENİ SÖYLER (Kenan Rifâî ile Diyardan Diyâra) 2007, 2015
ÇEŞİTLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELERİ: (2007-2017)
Aşk Sultanı (Hazreti Mevlana) - Hadiselerin Dili (Kurban Bayramı) - Hazreti Muhammed (s.a.v.) - Bir Dem Yunus Bir Dem Hayat - Hatice Hanım’la Ramazan Sohbeti Kubbealtı Akademisi  - Mecazdan Hakikate - Hazreti Şems ve Hazreti Mevlana - Özgürlük ve Aidiyet - Zırhlı Gemi - Düşünmekten Korkma - Kültür Sanat ve Kalite - Bağlılık Bağımlılık -
Bir Kültürün Işığında; Yüzeysel Bağlanış (Pır ile Zır)– Cevaplarımız ve Düşündürdükleri (Karpuz) - Bir Kültürün Işığında; Mürşit Kavramına Giriş (Ahmet’in Arayışı) -
Hazineye Yolculuk ( Mısır Seyahati) - Mahalle Baskısı - Hayranlık ve Fanatizm (Fan Fan) - İnançsızlık Problemi (İnanmak İstiyorum)- Haset ve Hasete Yaklaşımda Ayverdi Metodu (Komşunun Tavuğu): - Beni Sev (Aşk ve Yolculuğu) - Aşk ve Yolculuğu  (Muhabbet Sizi Çağırıyor) - Nazik Hoca (Yürek Yangınları) - Liderin Ölümü ve Değerler Savaşı (Kuğular) -
Suç ve Ceza (Bıçak Sırtı) - Şefaat ve Şirk (Köpekler Bile)- Hayata Dair (Hikmet Kâinat Büyükaksoy) - Ken’an Rifâî Sempozyumu - Dua ve Büyü (Üfür Püfür Tükür) -
Referans (Çıkmaz Sokak) - Hırs ve Kibir (Musti) - Yol Ayrımları (Selamdan Sabaha) - Teslimiyet (Gül Diyârı) - Dava Adamı Olmak (Suni Efe)-

DERLEME MASALLARI:
ZİHNİ KİTAP - YEPELEK - NE DEDİN? - CİMRİ - TAVUK

İNTERNET ORTAMI MAKALELERİ:
Algı Yönetiminin Şahıslar Üzerinde Tatbiki ve Bedeli
Vatan, Asker, Millet ve Değerler - Vatan Sevgisi İmandandır

Yazarın eserlerinin tamamı hakkında detaylı bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz. Ve yeni bir eser daha pek yakında...
Sayfa Başı